Mediamyynti Palaute

Tilausehdot

Tilausehdot

Kaakon Viestintä Oy:n (y-tunnus 2628727-3, PL 6, 50101 Mikkeli, jäljempänä Kaakon-Viestintä) kustantama Itä-Savo ja Länsi-Savo –lehdet koostuvat kantalehdestä sekä julkaisupäivien mukaan vaihtelevista liitteistä. Lisäksi Itä-Savo ja Länsi-Savo voivat sisältää mm. erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja Itä-Savo ja Länsi-Savo –lehdistä ja niihin kulloinkin sisältyvistä liitteistä saa ko. lehtien asiakaspalvelusta.

Itä-Savo ja Länsi-Savo ilmestyvät pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Itä-Savo ja Länsi-Savo –lehdillä tarkoitetaan näissä tilausehdoissa sekä kantalehtiä eri tilausmuotoineen että sen kanssa samaan aikaan painettuja liitteitä. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Itä-Savo ja Länsi-Savo –lehtien tilauksiin.

1. Tilausmuodot

Itä-Savon ja Länsi-Savon tilauksen voi tehdä jatkuvana kestotilauksena tai määräaikaisena. Kestotilaus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus on voimassa määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

Itä-Savo ja Länsi-Savo voidaan tilata viikon jokaiselle päivälle (7-päiväinen tilaus), maanantaista perjantaihin (ma - pe tilaus) tai viikonlopuksi (perjantai–sunnuntai- tai lauantai–sunnuntaitilaus).

Kestotilaus (jatkuva tilaus) on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta; 1 kk:n laskutusjakso on mahdollinen vain suoramaksun tai e-laskun valinneilla tilaajilla.). Uusi Kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa laskutusjaksoa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksensa pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä ko. lehden asiakaspalveluun.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan / maksetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin pidentää määräaikaisen tilauksensa pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä Itä-Savon/Länsi-Savon asiakaspalveluun.

Näytetilaukset ovat voimassa määräajan, ja niihin sovelletaan määräaikaisen tilauksen ehtoja. Tilaaja ei voi kuitenkaan pidentää määräaikaisen näytetilauksen pituutta.

Opiskelijatilaus: Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassa olevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta yhdistelmätilauksesta (printti + digi). Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija, eikä talouteen kuulu ansiotyössä olevia henkilöitä. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilaukseen ei ole oikeutettu aikuiskoulutuskeskuksessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskeleva henkilö.

Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilauslomakkeeseen oppilaitoksen nimi ja opiskelijakortin numero tai www-tilauksissa täyttämällä vastaavat tietokentät. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Opiskelijatilauksen maksimipituus on kuusi (6) vuotta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan kesto- ja määräaikaistilauksen ehtoja.

Itä-Savon ja Länsi-Savon verkkopalvelun tilauksissa sekä yhdistelmätilauksissa (printti + digi) sovelletaan verkon osalta myös verkkopalvelun käyttöehtoja.

Itä-Savolla ja Länsi-Savolla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Ulkomaan tilauksiin lisätään voimassa oleva postimaksu.

2. Tilausten alkamisaika

Itä-Savon ja Länsi-Savon tilaukset voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 16.00 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus seuraavana tiistaina.


3. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Itä-Savon/Länsi-Savon tilauksen tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta lehtien asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 16.00 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina.

Tilapäinen jakelunkeskeytys. Kestotilauksen lyhin tilapäinen jakelunkeskeytysaika on jokapäiväisellä tilauksella 3 pv, ma-pe tilauksella 5 pv, pe-su tilauksella 3 pv ja la-su tilauksella 2 pv. Määräaikaisella tilauksella lyhin tilapäinen jakelunkeskeytysaika on jokapäiväisellä tilauksella 7 pv, ma-pe tilauksella 5 pv, pe-su tilauksella 3 pv ja la-su tilauksella 2 pv.

Kestotilauksen vähintään viikon pituiset tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.

Tilapäisen jakelunkeskeytyksen maksimiaika on kuusi (6) kk, jonka jälkeen tilaus lähtee automaattisesti jakeluun. Maksamattomia tilauksia voidaan keskeyttää enintään yhdellä (1) kuukaudella. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Tilapäinen osoitteenmuutos. Kestotilauksen tilapäisen osoitteenmuutoksen minimiaika on jokapäiväisellä tilauksella 3 pv, ma-pe tilauksella 5 pv, pe-su tilauksella 3 pv ja la-su tilauksella 2 pv. Määräaikaisilla tilauksilla tilapäisen osoitteenmuutoksen minimiaika on jokapäiväisellä tilauksella 7 pv, ma-pe tilauksella 5 pv, pe-su tilauksella 3 pv ja la-su tilauksella 2 pv.

Tilapäiset osoitteenmuutokset ovat mahdollisia vain kotimaassa.

4. Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa kestotilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Itä-Savon/Länsi-Savon asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä ko. lehden asiakaspalveluun.


5. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Itä-Savo/Länsi-Savo palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Itä-Savolle/Länsi-Savolle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Mikäli tilaaja haluaa päättää kestotilauksensa edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattamatta, lehden tilaus päättyy kolmen (3) päivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. Kesken tilausjakson irtisanotuista tilauksista veloitetaan 10 euron käsittelymaksun lisäksi normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä Itä-Savon/Länsi-Savon asiakaspalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin.

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä myös Itä-Savossa/Länsi-Savossa sekä lehtien verkkosivuille osoitteessa www.ita-savo.fi/asiakaspalvelu ja www.lansi-savo.fi/asiakaspalvelu..

Itä-Savolla/Länsi-Savolla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja.

Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan Itä-Savossa/Länsi-Savossa, ita-savo.fi:ssä, lansi-savo.fi:ssä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta Itä-Savon/Länsi-Savon asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja.

Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Vähintään kuukauden ajaksi tilattaviin sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on 1.1.2013 lähtien 10% ja digin 24 %.


7. Vastuu Itä-Savon/Länsi-Savon toimittamisesta ja painojäljestä

Itä-Savo/Länsi-Savo pyritään jakamaan päälevikkialueen taajamissa ilmestymispäivinä arkisin klo 6 ja viikonloppuisin klo 7 mennessä. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella Itä-Savo/Länsi-Savo jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitetietojen tulee olla merkitty niihin selkeästi.

Mikäli Itä-Savo/Länsi-Savo jää lehdestä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä lehtien yhteystietolaatikossa ilmoitetulla tavalla. Itä-Savon/Länsi-Savon vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen Itä-Savon/Länsi-Savon toimittamiseen.

Toissijaisesti Itä-Savo/Länsi-Savo pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Itä-Savolla/Länsi-Savolla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Itä-Savon/Länsi-Savon toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Itä-Savo/Länsi-Savo toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Itä-Savo/Länsi-Savo ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Levikkialueen ulkopuolelle lehdet jaetaan ilmestymistä seuraavana päivänä ja viikonlopun lehdet maanantaina.

Etelä-Saimaan painoksessa voi esiintyä poikkeamia painojäljessä. Etelä-Saimaa ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

8. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus Kuluttajansuojalain (38/1978) mukaisesti, ilmoittamalla siitä Itä-Savon/Länsi-Savon asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Peruuttamisoikeus koskee ainoastaan tilanteita, joissa Itä-Savon/Länsi-Savon myyjä on oma-aloitteisesti puhelimitse tarjonnut lehteä tilattavaksi

9. Tietosuoja

Itä-Savo ja Länsi-Savo käsittelee tilaajan henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaan. Itä-Savon/Länsi-Savon tilaajat ovat Länsi-Savo-konsernin asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Itä-Savolla/Länsi-Savolla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta konsernin lehtien asiakaspalveluun.

10. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Itä-Savon ja Länsi-Savon tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai suoramaksuna. Verkossa tehty lehden tilaus on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Säästöpankki, Tapiola, Aktia/Pop, S-pankki. Digitilauksen voi maksaa myös Visa tai Mastercard -maksukorteilla.

Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä tai varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Itä-Savolla ja Länsi-Savolla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Viivästyneestä maksusta Itä-Savolla/Länsi-Savolla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Itä-Savo/Länsi-Savo voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.


Itä-Savon ja Länsi-Savon tilausehdot 1.1.2016